Påskebegivenhet

Diskussion i 'Tillkännagivanden' startad av TrAnxZ, 19. mar 2013.

Trådstatus:
Stängd för vidare inlägg.
 1. TrAnxZ

  TrAnxZ Guest

  Påskebegivenhet

  Kjære Konger og Dronninger,

  Det er egg-stase blant befolkningen i din by. Fra Onsdag 20. Mars, vil en besøkende i byen ha tatt med seg produkter - inkludert flere unike produkter - som du kan bytte til deg for Påskeegg som du kan finne i din by, eller tjene gjennom en rekke påskeoppdrag.

  Kaniner - frembrakt av besøkende i din by - vil pile fram fra sine skjulesteder for å gjemme små, ovale gjenstander bak statuer, busker og andre dekorasjoner som du kan finne. Du kan også skjule egg i andre sine byer, for å hjelpe dine venner og naboer å samle inn nok egg for å kjøpe produkter.

  Når begivenheten blir aktiv vil du se et nytt oppgaveikon på venstre side av skjermen. Dette er begynnelsen på en ny serie med oppgaver som du kan fullføre. Begivenheten varer helt fram til den 3. april. Etter at den er over, vil handelsmannen være tilgjengelig i enda en uke, før han forsvinner den 10. april. Dette er slik at du får mulighet til å handle med eventuelle resterende egg.

  I løpet av begivenheten vil en ny ressurs bli lagt til spillet... Påskeegg! Det er to måter å skaffe seg egg på: Du kan høste egg som andre spillere har palssert i din by, eller du kan fullføre påskeoppdrag for å tjene egg som belønning. En egg-teller vises øverst til venstre i spillvinduet. Disse eggene kan handles for produkter (klikk på telleren for å åpne egge-handelsmannen).

  [​IMG]

  Samle påskeegg fra din by
  Når du logger inn på spillet, så kan det hende at du får se noen gull-egg sveve over dine dekorasjoner. Dette er en indikator på at det er påskeegg gjemt bak dekorasjonen, plassert der av en annen spiller. For å høste egget, klikk på dekorasjonen, og din eggeteller vil stige.

  [​IMG]

  Når du klikker, vil et egg med fargeanimasjon komme opp over dekorasjonen, for å indikere hvilken type egg du fant. Hver versjon av egg har forskjellig "egge-verdi". Om du for eksempel finner et lyseblått egg, så er dette verdt 5 egg som vil bli lagt til din egge-teller.

  [​IMG] 1 egg
  [​IMG] 5 egg
  [​IMG] 20 egg
  [​IMG] 50 egg


  Gjemme egg i andre byer
  Å gjemme egg i andre byer krever kanin-handlinger. Akkurat som med Forge Poeng, så har du en kanin-handlingsteller, som stiger med 1 per time, men det er en begrensing på 6 kanin-handlinger i handlingsbaren. Hvis du har handligner tilgjengelig, så vil du få et valg når du besøker andre byer om å gjemme et egg, sammen med mulighetene til å polere eller motivere en spillers bygning:

  [​IMG]

  For å gjemme et egg, så må det bli plasert i en dekorasjon. Gull egg vil indikere hvor det er mulig å gjemme egg som den andre spilleren kan finne! Å plassere ett egg vil koste deg 1 kanin-handling.

  Hvis du går tom for kanin-handlinger, så kan du enten vente for dine handlinger til å øke igjen, eller så kan du klikke på "+" ikonet i kanin-handlingsbaren for å kjøpe flere handlinger med Diamanter.

  Handle med dine Påskeegg
  Du kan handle dine påskeegg med handelsmannen, som vil bli i din by 1 uke etter begivenheten er ferdig. Den 10. April vil handelsmannen dra og du vil miste eventuelle gjenstående egg, så husk å bruk de før 10. April!

  Hos handelsmannen, vil du finne flere forskjellige varer tilgjgengelig, inkludert Forge Poeng pakker, unike avatar og flere unike nye bygninger... og en ny enhet med en unik spesiell evne! Bygningene og de unike enhetene vil tilpasse seg i forhold til tidsalderen i din by, og de vil aldri utløpe!

  Vi håper dere setter pris på begivenheten og de unike nye bonusene, og vi ønsker dere alle en god påske.

  Med vennlig hilsen,
  Forge of Empires teamet


  Dear Kings and Queens,


  There is egg-citement among your city's population. From Wednesday, March 20th, a visitor in town has brought items - including several special, unique items - to exchange for Easter eggs you can find in your city, or earn through a series of Easter quests.

  Bunnies - prompted by visitors to your realm - will be dashing to and fro hiding small, oval objects behind statues, bushes and other city decorations for you to find. You can hide eggs in other cities too, to help your friends and neighbors gather enough eggs to trade for items.

  When the event becomes active you will see a new quest icon appear on the left side of your screen, the beginning of a new line of quests for you to complete. The event will run until April 3rd. After it ends, the trader will remain available for a further week and leave on April 10th, giving you an opportunity to trade any remaining eggs.

  During the event, a new resource will be added to the game... Easter eggs! There are two ways to gather eggs: you can collect eggs other players have placed in your city, or you can complete the Easter quests to earn eggs as rewards. An egg counter is displayed in the top left corner of the game window. These eggs can be traded for items (click the counter to open the egg trader).


  Collecting Easter eggs from your city

  When you log into the game, you might see some gold egg icons hovering over your decorations. This is an indicator that there are Easter eggs hidden behind the decoration, placed there by another player. To collect the egg, click the decoration, and your egg counter will increase:


  When you click, a colored egg animation appears over the decoration, showing you what kind of egg you found. Each variety of egg has a different "egg value". So, for example, if you find the pale blue egg, this is worth 5 eggs which will be added to your egg counter:

  You will find the images of the different eggs in the norwegian announcement

  Hiding eggs in other players' cities

  Hiding eggs in other cities requires bunny actions. Just like with Forge Points, you have a bunny action counter, which increments by 1 each hour, but there is a limit of 6 bunny actions in the action bar. If you have actions available, you'll be given an option when visiting other cities to hide an egg, alongside the options to polish or motivate a player's buildings:

  To hide an egg, it must be placed in a decoration. Gold eggs will indicate where it's possible to hide an egg for the other player to find! Placing one egg will cost you 1 bunny action.

  If you run out of bunny actions, you can either wait for your actions to increase again, or you can click the "+" icon in the bunny action bar to purchase additional actions with Diamonds.

  Trading your Easter eggs

  You can trade your Easter eggs with the trader who will remain in your city for 1 week after the event has ended. On April 10th the trader will leave and you'll lose any remaining eggs, so be sure to spend them before April 10th!

  At the trader, you'll find a selection of items available, including Forge Point packages, unique avatars, and we also have several unique new buildings... and a new unit with a unique special ability! The buildings and special unit will scale according to the Age of your city, and so they will never expire!

  We hope you enjoy the event and the unique new rewards, and we wish you a very happy Easter.

  Sincerely,
  The Forge of Empires team
   
 2. NuclearD00d

  NuclearD00d New Member

  Blev medlem:
  13. aug 2012
  Just want to ask why norwegian text pops up in the swedish version.

  Norwegian, to me, is hard as hell to understand, not because it isn't similar, but because it is.
  It has all the same words and use similar grammar, but so many have the opposite meaning,
  which is a mindfuck in a conversation.

  I'd prefer English text over Norwegian. Just figured I'd post it somewhere where you would see it quickly.
  Look into this asap. Gonna run this thread through google translator now.
   
 3. TrAnxZ

  TrAnxZ Guest

  First of all, this is just something temporarily as your Community Manager, Zeref, is on holiday.

  Secondly, if you look at the bottom, you will find the English version of the announcement (and it's been there since it was first posted). So you will not have to run the norwegian text through google translate. This applies to all swedes who might experience difficulties in reading the announcement in Norwegian.

  Best,
  Ole
   
 4. TrAnxZ

  TrAnxZ Guest

  -- Vi beklager feil og manglende oversettinger i påskebegivenheten --

  Kjære Konger og Dronninger,

  Vi er tilbake, og vi håper du har hatt muligheten til å sjekke ut Påskebegivenheten som startet i dag. Hvis du har, så har du muligens lurt på de nye produktene og enhetene vil gjøre; les nedover her så vil du få en kort forlaring. Vi har også en kort video tutorial om Påskebegivenheten som du kan se i bunnen av denne posten. Videoen er på Engelsk, og er tekstet på Tysk, Spansk, Fransk, Italensk, Polsk og Nederlandsk.

  Vakttårn med ild
  Gir 4% forsvarsbonus som kan stackes.

  Ønskebrønn
  Gir noe tilfeldig du kan høste hver 24 timer. Noen ting er vanligere enn andre.

  Bygning for kjeltringsoldater
  Millitærbygning hvor kjeltringsoldater blir produsert.

  Kjeltringsoldater
  En ny enhet som har en unik spesialitet: den kan forkle seg som andre enheter i slag.

  Unik spesialitet: "Hemmelig Identitet" - Hvis angrepet (også angrep gjennom gjengjeldelse), vil det første angrepet bli komplett ignorert. Istedenfor så vil Kjeltringsoldaten bli erstattet med en tilfeldig annen enhet av den typen man kontrollerer, samtidig som at den kloner all den enheten sine stats (inkludert gitte poeng etter endt slag) og eventuelle spesielle evner.

  Eksempel: En spiller har 2 Kjeltringsoldater, 2 Slyngere og 1 Rytter. En Kjeltringsoldat blir angrepet - angrepet gir ingen skade, isteden blir Kjeltringsoldaten forvandlet til en annen enhet, og han kloner enten en Slynger eller en Rytter (sjansene er: 66% Slynger, 33% Rytter grunnet distribusjon). Hvis en Kjeltringsoldat blir forvandlet, men det ikke er noen andre enheter tilgjengelig, så vil hans forvandlig ikke skje og han vil bli fjernet isteden! Ved enden av slaget vil den klonede enheten igjen bli erstattet med Kjeltringsoldaten. Eventuell skade den klonede enheten tok blir overført til Kjeltringsoldaten. Hvis en Kjeltringsoldat dør vil man få poeng i PvP-tårnet i henhold til den klonede enheten (eller hans egen verdi, hvis han døde gjennom et feilet kloneforsøk).

  [video=youtube;vC4xpV6StQI]http://www.youtube.com/watch?v=vC4xpV6StQI[/video]

  Med vennlig hilsen,
  Forge of Empires teamet
   
 5. Ramone Black

  Ramone Black New Member

  Blev medlem:
  16. dec 2012
  What determines how many eggs you will find, or what the egg value it is?
   
 6. bajenland

  bajenland New Member

  Blev medlem:
  12. jan 2013
  Ibland står det i händelsehistoriken att någon placerat ägg hos mig men det finns inga ägg att hämta in.
  Räknaren fungerar inte heller. Efter 60 minuter så tillkommer inte fler möjligheter till att gömma ägg.
   
 7. Imperor

  Imperor Member

  Blev medlem:
  3. jun 2012
  Kommer alla belöningar att kosta Diamanter? Det känns ju lite fult, även om man ju iofs får gratisdiamanter genom andra uppdrag.
  Kommer det att komma andra "vanliga" belöningar för genomförda uppdrag också?
  Ska man behöva diamanter och inte få några andra belöningar så är det ju helt ointressant för oss som inte köper dem! (I någon större utsträckning iaf, har köpt lite och tjänade in ett gäng med "sponsor pay" då det fanns möjlighet, men det har inte funnits på länge).
  Skulle ju kännas lite trist att sitta och jobba med detta för att inte kunna utnyttja "belöningen" då man inte har diamanter till det!
   
 8. Rödlök

  Rödlök New Member

  Blev medlem:
  2. jun 2012
  Jag sitter och funderar på detta också. Kommer det verkligen kosta 500 påskägg och 2135 diamanter för att låsa upp önskebrunnen? När man för markören över byggnaden står det sedan: kostnad 73 påskägg och 2135 diamanter, kostar det detta att bygga sedan eller? Jag är förvirrad, men håller tummarna över att det inte ska kosta några diamanter alls, om man samlar ihop tillräckligt med påskägg.
   
 9. Fekky

  Fekky New Member

  Blev medlem:
  15. mar 2013
  Jag är tämligen säker på att det kostar angivna påskägg ELLER diamanterna, då min "diamanträknare" räknat ner desto fler påskägg jag samlat ihop. Min produktionsbyggnad kostar nu "endast" 1995 diamanter, istället för de 2100+ den kostade från början.
   
 10. falcon93

  falcon93 <img src="http://i771.photobucket.com/albums/xx356

  Blev medlem:
  12. feb 2013
  TrAnxZ, the missions that rewards you with eggs for doing hiding actions is bugged. The mission is supposed to tell the player the quantity of the reward, for instance "XX Easter Eggs", but it just says "Göm Påskägg". Could your or someone please fix this as it's really annoying to not know the reward for the mission :confused:
   
 11. Imperor

  Imperor Member

  Blev medlem:
  3. jun 2012
  Ja, det verkar stämma utmärkt! 5 diamanter/ägg stämmer precis med det jag har. Det var ju bra det iaf! :)
   
 12. Imperor

  Imperor Member

  Blev medlem:
  3. jun 2012
  Man måste uppenbarligen uppdatera sidan för att äggen ska dyka upp... Lite irriterande, men uppenbarligen ett ganska vanligt problem då det samma gäller även för andra saker. Har man blivit polerad och folket entusiastiskt så måste man uppdatera för att detta skall synas, däremot försvinner det illa kvickt och utan uppdatering då poleringen tar slut. :confused: Motiverade byggnader syns inte förrän man kollat historiken, vilket oftast dyker upp av sig självt efter att man samlat produktionen, känner mig osäker på om man då får bonusen, det syns inte i siffrorna vid byggnaden iaf, men kan mycket väl läggas till ändå.
  Räknaren funkar dock för mig, får ett nytt ägg varje timme.

  Finns en hel del buggar som sagt, men det är väl också fortfarande en "beta". Man kan ju undra när de ska släppa det färdiga spelet... Tar betalt gör de ju redan, vilket man inte brukar göra av betatestare!
  Men, men, jag har kul och man måste ju inte betala något! Trivs man inte finns det gott om alternativ, som Farmville... ;)
   
 13. bovan

  bovan New Member

  Blev medlem:
  21. mar 2013
  Kan man påverka äggets värde som man gömmer? Eller är dess värde slumpmässigt varje gång någon samlar in?
   
 14. jonten

  jonten New Member

  Blev medlem:
  7. aug 2012
  Det verkar vara slumpmässigt.

  Någon som har testat Skurk ännu i strid? Har lite svårt att greppa om den är bra eller ej, och om man ska satsa på den eller önskebrunnen. :)
   
 15. bovan

  bovan New Member

  Blev medlem:
  21. mar 2013
  Kan det vara så att ägget blir värt mer ju längre man väntar innan man samlar in det? Har testat lite; Fick ett ägg gömt idag ca kl 14, enligt händelsehistoriken, och samlade in det kl 23, fick då 50 av just det ägget.. Eller är jag helt ute och cyklar? ;)

  "Skurk" har jag inte hört något om, men kan föreställa mig att den kan va riktigt giftig om man har bonus i försvar från någon byggnad :)
   
 16. bajenland

  bajenland New Member

  Blev medlem:
  12. jan 2013
  Jag har testat skurken och den är riktigt bra mot enklare motstånd t.ex mot bärsärkar och dylikt men mot grenadjärer osv så dör den utan att döda så att säga. Dvs den dödar en bärsärk med ett slag men inte grenadjären. Sen förvandlas den till sämsta enhet verkar det som.. Oddsen talar åtminstone för att den blir en bågskytt före en riddare eller så.
  Om den dör och förvandlas och sen överlever kriget så finns den kvar som enhet men har superlång läkningstid.
   
 17. bajenland

  bajenland New Member

  Blev medlem:
  12. jan 2013
  I min händelsehistorik står det att x-antal spelare har gömt ett ägg någonstans men det antalet stämmer inte med antalet ägg som finns att samla in. Räknaren verkar hänga sig och hoppa runt lite som den vill men det har blivit bättre och problemet var kanske bara första dagen.
  Sen vet jag inte om det är en slump men jag får många fler 5-20-50 i Cirgard än i Brisgard. I B får jag nästan uteslutande 1-or men i C får jag oftare 5-or och 20-or.
   

Top
Trådstatus:
Stängd för vidare inlägg.